پوشش نانو سرامیک بدنه

پوشش نانو سرامیک صد در صد آب گریز و براق کننده HPC

پوشش نانو سرامیک جدید مفرا می باشد که به لطف تکنولوژی سیستم نانو هیدروژل یک غشا هیدروفوبیکی با یک ماتریس پلیمری ایجاد می کند که مستقیما در دمای اتاق به سطح می چسبد و لایه ای بسیار مقاوم و الاستیک ایجاد می کند.

: