پولیش مرحله 1

Polish Step 1 Ultra Cut Compound پولیش مرحله 1 مفرا

پولیش مرحله 1 مفرا با خصوصیت  ترمیم و از بین بردن خط و خش های عمیق بدنه و قابلیت لایه برداری برای خودروهایی با رنگهای آسیب دیده ، بسیار مناسب است .این مرحله ازپولیش را برای لایه برداری در اولین مرحله از یک کار حرفه ای میتوان استفاده نمود.پولیش مرحله 1 مفرا را با پد مخصوص سفید رنگ استفاده نمایید تا نتیجه مطلوبی حاصل شود

این پولیش زبر مرحله 1 فاقد ترکیبات سیلیکون دار می باشد. با علم بر اینکه سیلیکون استفاده شده در برخی از پولیشهای متداول بازار، در اثر تابش نور خورشید و گرما تبخیر شده و باعث می شود  خط و خشها دوباره  نمایان شود.

پولیش مرحله 1 بدنه خودرو مفرا جهت برداشتن خراش و زنگ زدگی از روی سطح بسیار مناسب است. قابل ذکر است الزاما برای پولیش کاری هر خودرویی نیازی به استفاده از پولیش مرحله 1 نمی باشد. شما می توانید به تناسب میزان عمق خط و خش ها و انجام پرداخت نهایی از هر یک از پولیش های مرحله 1 ،مرحله 2 ، مرحله 3 ، مرحله 4 و مرحله 5 استفاده نمایید..